Ane Gaardmand Jordemoder-klinik har en arbejdsgiverbetalt tryghedspakke, TrygGravid.

- rettet til gravide medarbejdere i virksomheder

Pakken styrker det sygdomsforebyggende arbejde og indeholder:

- Individuelt tilrettelagte forløb i jordemoderklinik for den enkelte gravide

- Telefoniske individuelle, forebyggende konsultationer som led heri

- Tilpasning af den enkelte gravides arbejde på arbejdspladsen i dialog med
arbejdsgiver og medarbejder

TrygGravid har fokus på at styrke de gravide medarbejdere med løbende, tilgængelig og
professionel omsorg, der kan justeres og tilpasses den enkelte i dialog med arbejdspladsen.
Alt for at undgå unødvendige sygemeldinger.

Baggrund

Årsagerne til at sygefraværet blandt gravide kvinder i Danmark er stigende er flere.Forskning viser, at forholdet til arbejdsgiveren og at fysisk og psykisk arbejdsmiljø,herunder summen af belastninger har betydning og kan øge risikoen for sygemelding.


Både fysisk og mentalt krævende arbejde er associeret med højere rapportering afbækkensmerter, hvilket kan føre til, at nogle kvinder kan vælge at sygemelde sig for atforebygge deres helbred, og før de naturligt er planlagt at skulle gå fra arbejdspladsen,som led i graviditeten.

Graviditetsbetinget fravær er omkostningsfuldt for den enkelte, for arbejdsgiverne ogsamfundet som helhed.

Reduktion af sygefravær for gravide medarbejdere

Gravide kvinder er oftere sygemeldt end andre kvinder.

Risikovurderinger, forebyggelse og tilpasninger

Som arbejdsgiver skal du sørge for at forebygge arbejdsskader og løbende vurdere, om arbejdet udsætter jeres gravide medarbejdere for unødvendige risici og belastninger.

Ofte vil arbejdet kunne justeres og tilpasses den enkelte, og forskning viser, at sygefraværet er mindre, hvis tilpasning sker i samråd med den enkelte. En individuelt tilpasset ordning sikrer, at jeres gravide medarbejdere får en god og tryg graviditet, mens de er på arbejdspladsen samt en god start på familiedannelsen efter fødslen, som samlet sikrer en god tilbagevenden til arbejdet. Det er i alles interesse.

Priser og indhold

Priser

En individuelt tilpasset jordemoderpakke, TrygGravid, med samme jordemoder, koster fra 9.995 kr. og kan fx indeholde:


- 4 jordemoderkonsultationer

- Samtaler med arbejdsgiver om arbejdstilpasning efter behov

- 4 telefoniske konsultationer

- Ammevejledning efter fødsel

Om pakken

Pakken kan tilpasses individuelt, med besøg på arbejdspladsen eller i hjemmet for medarbejderen.

Ane Gaardmand har 20 års erfaring som jordemoder fra Rigshospitalet, herunder erfaring med vejledning om graviditet og arbejde. Klinikken råder over det nyeste ultralydsudstyr til tryghedscanninger.

Jordemoderkliniken er beliggende centralt i Store Kongensgade københavn, ved metrostationen.

- Klinikken holder åbent i weekends og på helligdage efter behov.

Information

Yderligere oplysninger kan fås på telefon 26133246 eller på denne hjemmeside. Møde om ordningen kan bestilles på ag@anegaardmand.dk

SKAT

Efter statsskattelovens principper er arbejdsgiverbetalt behandling eller forebyggelse af arbejdsskader skattefri for modtageren. Det anbefales virksomheder at søge vejleding hos SKAT, jf. den juridiske vejledning pkt. C.A.5.15.2

Tryggravid - din tryghed

Jeg er uddannet i 2002 og har 20 års erfaring som jordemoder. 

Min erfaring som jordemoder er bred; jeg har mere end 10 års erfaring fra fødegangen på Rigshospitalet. Derudover har jeg været jordemoder på en svangre- barselsgang og fødeklinikken.

De sidste 6 år har jeg været jordemoder på efterfødselsklinikken på Rigshospitalet.

Klinik i København

Man - Fre: Ring og lav en aftale
Lør - Søn: Ring og lav en aftale

Tlf: 26 13 32 46

Få rutevejledning

Book din næste tid

Book din næste tid hos mig, Ane Gaardmand. Med mere end 20 års erfaring yder jeg en omfattende pleje af høj kvalitet til kvinder under hele deres graviditet og efter fødslen.